Treball en paret

Els nostres treballs són la nostra millor targeta de presentació


Una breu descripció


Pintura i volum.

D'una paret blanca i llisa en creem un element decoratiu.

Sobre una base de pintura en aigues, hi col·loquem formes geomètriques quadrades. Tant senzill, i tant agradable a la vista.