Reforma estudi

Els nostres treballs són la nostra millor targeta de presentació


Una breu descripció


En aquest estudi s'hi ha creat dos espais diferents mitjançant una paret de pladur. Hem aconseguit una habitació adicional, i s'ha aprofitat per a crear unes presatgeries empotrades a la paret. D'un estudi que no es donava molt d'us, s'ha aconseguit crear dues habitacions diferents.